Styret

Styret kontaktes enklest på e-post-adresse:  munnskjenkene@gmail.com

President : Sissel Spørck Warhuus
Lillogata 5K
0484 Oslo
mobiltlf.: 91354699
e-post: sissels.warhuus@gmail.com

Kasserer : Arne-Henrik Hunstad
Vierveien 10
1344 Haslum
mobiltlf.: 45471387
e-post: arnehenrikhunstad@gmail.com

Sekretær : Hans Erik Fritzner
Nordheimbakken 30
0378 Oslo
mobiltlf.: 94173229
e-post: hesbfr@online.no

Styremedlem : Birgit Elin Hansen
Muserudveien 5A
1350 Lommendalen
mobiltlf.: 92208939
e-post : birgit.hansen75@gmail.com

Styremedlem :
Hans Thorstein Jensen
Muserudveien 5A
1350 Lommendalen
mobiltlf.: 45276096
e-post : hans.jensen@sio.no