Styret

Styret kontaktes enklest på e-post-adresse:  munnskjenkene@gmail.com

President : Sissel Spørck Warhuus
Lillogata 5K
0484 Oslo
mobiltlf.: 91354699
e-post: sissels.warhuus@gmail.com

Kasserer: Tor Lyngstad
Welhavens gate 2C
0166 Oslo
mobiltlf.: 95118106
e-post: tor.lyngstad@gmail.com

Styremedlem : Birgit Elin Hansen
mobiltlf.: 92208939
e-post: birgit.hansen75@gmail.com

Styremedlem : Hans Thorstein Jensen
mobiltlf.: 45276096
e-post: hans.jensen@sio.no

Styremedlem : Kjersti Nordskog
mobiltlf.: 92210149
e-post: kjersti.nordskog@gmail.com

Styremedlem : Gry Pedersen
mobiltlf.: 95185662
e-post: grypedersen12@yahoo.co.uk