Styret

Styret kontaktes enklest på e-post-adresse:  munnskjenkene@gmail.com

President : Sissel Spørck Warhuus
Lillogata 5K 0484 Oslo
E-post: sissels.warhuus@gmail.com
Mob.tlf.: 91354699

Kasserer : Vibeke Rostgaard
E-post: vibeke.rostgaard@gmail.com
Mob.tlf.: 90872583

Sekretær : Marit Moen
E-post: marit.moen@tiramconsulting.no
Mob.tlf.: 90888765

Hjemmeside : Gry Pedersen
E-post: grypedersen12@yahoo.co.uk
Mob.tlf : 95185662

Styremedlem : Turid Østbøl Høystad
E-post: t-hoeyst@online.no
Mob.tlf.: 92292301

Styremedlem : Odd Høystad
E-post: t-hoeyst@online.no
Mob.tlf.: 93227745