Styret

Styret kontaktes enklest på e-post-adresse:  munnskjenkene@gmail.com

President : Sissel Spørck Warhuus
Lillogata 5K
0484 Oslo
mobiltlf.: 91354699
e-post: sissels.warhuus@gmail.com

Kasserer: Tor Lyngstad
Welhavens gate 2C
0166 Oslo
mobiltlf.: 95118106
e-post: tor.lyngstad@gmail.com

Styremedlem : Birgit Elin Hansen
Muserudveien 5A
1350 Lommendalen
mobiltlf.: 92208939
e-post : birgit.hansen75@gmail.com

Styremedlem :
Hans Thorstein Jensen
Muserudveien 5A
1350 Lommendalen
mobiltlf.: 45276096
e-post : hans.jensen@sio.no