Innmelding

Ønsker du å lære mer om vin og bli med i et sosialt fellesskap? Send en e-post til munnskjenkene@gmail.com. Kontingenten er kr. 300 i året pr. person. Kontonummer 6030.05.24284. Pris for hvert møte er ca. kr. 500 pr. person. Det inkluderer vinsmaking med foredrag og noe å bite i. Møtene holdes som regel på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1, ved Frogner plass.

Vinklubben har nå 84 medlemmer, en økning på 19 medlemmer i 2019.

Våre medlemmer blir automatisk medlem i Norske Vinklubbers Forbund (nkvf.no) som sender ut ukentlige nyhetsbrev samt gir ut tidsskriftet Bulletin med flere utgivelser i året. Her er linker til de siste utgivelser av Bulletin :

Bulletin nr. 5-2019
Bulletin nr. 4-2019
Bulletin nr. 3-2019
Bulletin nr. 2-2019
Bulletin nr. 1-2019

Bulletin nr. 6-2018
Bulletin nr. 5-2018
Bulletin nr. 4-2018
Bulletin nr. 3-2018
Bulletin nr. 2-2018
Bulletin nr. 1-2018

Bulletin nr. 4-2017
Bulletin nr. 3-2017
Bulletin nr. 2-2017
Bulletin nr. 1-2017
Tidligere utgivelser